Hititoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hititoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hititoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Hititoloji Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Hititoloji bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Hititoloji YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Hititoloji bölümüne kabul edilmek isteyen adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) önemlidir. TYT ve AYT sınavlarında sözel alanından başarılı olmak, bu bölüme giriş için gereklidir. TYT sınavı genel yetenek ve genel kültürü ölçerken, AYT ise adayların alan bilgisini değerlendirir. Hititoloji bölümüne giriş yapmak isteyen adayların TYT ve AYT'den belirli bir taban puan ve başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur.

Hititoloji Bölümü Nedir?

Hititoloji Bölümü, Anadolu'da M.Ö. 2. binyılda yaşamış olan Hitit uygarlığının dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, Hititçe dilinin gramerini, söz dağarcığını ve edebi eserlerini, Hititlerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını, dinlerini, sanatlarını ve arkeolojisini öğrenirler.

Hititoloji Kaç Yıldır?

Hititoloji lisans programı, genellikle Hitit İmparatorluğu'nun dili, tarihi ve kültürü üzerine odaklanır. Programlar genellikle 4 yıl sürer ve 8 dönemden oluşur. Öğrenciler, Hitit dili, yazıları, tarihi ve kültürü hakkında geniş bir bilgi edinirler.

Hititoloji Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Hititoloji bölümü, Hitit İmparatorluğu ve diğer Antik Anadolu uygarlıklarının dili, tarihi, kültürü ve arkeolojisi üzerine odaklanan disiplinlerarası bir alandır. Eğitim süreci genellikle dilbilimi, arkeoloji, tarih ve sanat tarihi gibi disiplinlerin derslerini içerir. Öğrenciler, Hititçe gibi antik dilleri öğrenirken, Hitit İmparatorluğu'nun tarihi, yönetim yapısı, dini inançları ve kültürel pratikleri hakkında detaylı bilgi edinirler. Ayrıca, arkeolojik kazı teknikleri ve arkeolojik buluntuların analizi gibi pratik beceriler de kazanırlar. Bölümde genellikle saha çalışmaları, araştırma projeleri ve stajlar da bulunur. Mezuniyet aşamasında, öğrenciler genellikle tez çalışması yaparlar ve Hititoloji alanındaki bilgi ve becerilerini derinleştirirler. Hititoloji bölümü, öğrencilere antik Anadolu uygarlıklarıyla ilgili kapsamlı bir anlayış kazandırarak, akademik ve arkeolojik kariyer fırsatları sunar.

Hititoloji bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Hititoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Hititoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Hititoloji
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
42
41
41
41
52.807
58.527
58.204
67.800
343,96835
309,70832
256,77569
237,61710
Ankara Üniversitesi
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Hititoloji
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 24+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
25
21
17
21
75.264
70.049
Dolmadı
71.700
298,28621
282,69728
Dolmadı
227,92361

Hititoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerde Hititoloji bölümü öğrencileri için belirli zorunlu dersler bulunmaktadır. Genel olarak, tüm üniversitelerde verilen Hititoloji dersleri aşağıdaki gibidir:

 • Hitit Çivi Yazısı
 • Yöntembilim
 • Bölüme Giriş
 • Genel Hitit Kanunları
 • Hitit Gramerinin Ana Hatları
 • Hititler Döneminde Eski Doğu
 • Bilimsel Metin Üretimi
 • Hitit Devletinin Ana Kaynakları
 • Felsefi ve Eleştirel Düşünme
 • Hitit Dili İleri Gramer ve Sentaksı
 • Hitit Dini Metinleri
 • Hitit Yönetmelikleri
 • Latince Grameri
 • Bilimsel Çalışma
 • Hitit İmparatorluk Tarihi
 • Hitit metinleri tarihlendirme ve belgelendirme
 • Hitit Antlaşma Metinleri
 • Hitit Yönetmelikleri
 • Kültür Bilimleri Felsefesi

Hititoloji Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Hititoloji mezunlarının iş imkanları genellikle akademik, arkeolojik, kültürel ve turizm alanlarında bulunmaktadır. Özellikle Hitit İmparatorluğu'nun dili, tarihi ve kültürü konularında uzmanlaşmış olan mezunlar, çeşitli kariyer yollarına sahiptirler. Akademik alanda, üniversitelerde Hititoloji veya ilgili alanlarda öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Arkeolojik alanlarda, müzelerde veya arkeolojik sitlerde kazı ekiplerinde yer alabilirler veya arkeolojik araştırmalar yapabilirler. Kültürel alanlarda, kültür ve sanat kurumlarında veya kültürel miras projelerinde danışmanlık yapabilirler. Turizm sektöründe, turizm firmalarında veya turizm yönetimi alanlarında çalışarak, Hitit dönemi ile ilgili turların planlanması ve rehberlik yapabilirler. Ayrıca, çeşitli yayınevlerinde yazarlık veya çevirmenlik gibi meslekler de mümkündür. Hititoloji mezunları, Hitit İmparatorluğu'nun kültürel mirasının korunması ve tanıtılması, bilimsel araştırmaların yapılması ve kültürel etkileşimin artırılması gibi alanlarda önemli roller üstlenebilirler. Ancak, bu alanlarda iş bulmak için genellikle belirli bir uzmanlık ve deneyim gereklidir, bu nedenle mezunların kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri önemlidir.

Hititoloji Maaşı Ne Kadardır?

Hititoloji alanında çalışanların maaşı genellikle pozisyonlarına, deneyimlerine, çalıştıkları sektöre ve lokasyonlarına göre değişiklik gösterir. Başlangıç seviyesindeki bir Hititoloji mezunu genellikle 18.000 TL civarında bir maaşla işe başlayabilir. Ancak, deneyim kazandıkça ve kariyerlerinde ilerledikçe bu miktar artabilir. Özellikle akademik veya müze gibi uzmanlık gerektiren alanlarda çalışanlar, daha yüksek maaşlar elde edebilirler. Ayrıca, şehirler arası ve ülkeler arası farklılıklar da maaşlarda değişiklik gösterebilir.

Hititoloji Ne iş Yapar?

Hititoloji, genellikle Hitit İmparatorluğu'nun dili, tarihi, kültürü ve arkeolojisi üzerine odaklanan bir alan olarak tanımlanır. Hititolojistlerin yapabileceği işler şunlardır:

Akademik Araştırmacı: Hititolojistler, Hitit İmparatorluğu'nun dili, tarihi ve kültürü üzerine akademik araştırmalar yapabilirler. Bu araştırmalar genellikle üniversitelerde veya araştırma kurumlarında gerçekleştirilir.

Arkeolojik Kazılar: Hititolojistler, arkeolojik kazı ekiplerinde yer alarak Hitit dönemine ait kalıntıları keşfetme ve inceleme fırsatı bulabilirler.

Müzecilik: Müzelerde, Hitit İmparatorluğu'na ait eserlerin korunması, sergilenmesi ve açıklanması konusunda uzmanlık sağlayabilirler.

Kültürel Danışmanlık: Hititolojistler, kültürel projelerde veya turizm alanında Hitit dönemiyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunabilirler.

Çeviri ve Tercüme: Hitit dili bilgisine sahip olanlar, çeşitli kaynakların tercümesi ve çevirisi konusunda uzmanlık sağlayabilirler.

Eğitim: Üniversitelerde veya özel eğitim kurumlarında Hititoloji dersleri vererek öğrencilere Hitit İmparatorluğu'nun dili, tarihi ve kültürü hakkında bilgi verebilirler.

Kültürel Mirasın Korunması: Hititolojistler, Hitit dönemine ait kültürel mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarına katılabilirler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler