Hidrojeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hidrojeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Hidrojeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Hidrojeoloji Mühendisliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü, yeraltı ve yerüstü sularının araştırılması, geliştirilmesi ve korunması ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, su kaynaklarının yönetimi, kirliliğin önlenmesi, yeraltı sularının araştırılması ve kullanımı gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olurlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Kaç Yıldır?

Hidrojeoloji mühendisliği Lisans düzeyindeki eğitim programları genellikle 4 yıldır ve 8 dönemden oluşur. Öğrenciler, bu süre boyunca hidroloji, jeoloji, hidrojeoloji ve mühendislik dersleri alır ve pratik uygulamalar yaparlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü, suyun yer altı kaynaklarının incelenmesi, yönetimi ve korunması üzerine odaklanan disiplinlerarası bir alandır. Eğitim süreci genellikle temel mühendislik prensipleri, jeoloji, hidroloji ve hidrojeoloji konularını kapsar. İlk yıllarda, öğrenciler temel matematik, fizik ve kimya dersleri alırken, jeoloji ve hidrolojiye giriş dersleri de bulunur. İlerleyen yıllarda, su kaynaklarının jeolojik yapısı, yer altı suyunun hareketi ve kirlenmesi gibi konular detaylı bir şekilde incelenir. Pratik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları da önemli bir yer tutar. Stajlar ve projeler, öğrencilerin saha deneyimi kazanmasını sağlar. Mezuniyet aşamasında, öğrenciler genellikle tez çalışması yaparlar ve mezuniyet projeleriyle akademik ve endüstriyel birikimlerini sergilerler. Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak, öğrencilere çeşitli kariyer fırsatları sunar.

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Hidrojeoloji Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Hidrojeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1
31
31
29
23
223.758
278.231
Dolmadı
Dolmadı
334,14100
305,14647
Dolmadı
Dolmadı

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde, genellikle temel mühendislik dersleriyle birlikte alan dersleri sunulmaktadır. Başarılı öğrenciler, üstten ders alma imkanıyla 4 yıllık eğitimi daha erken tamamlayabilirler. Öğrencilerin 30 günlük zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Bölümde okutulan zorunlu dersler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Fiziksel Jeoloji
 • Hidrojeoloji Mühendisliğine Giriş
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Termodinamik İlkeleri
 • Hidroloji
 • Gözenekli Ortam Hidroliği
 • Strat-Sedimantoloji
 • Mineraloji
 • Fiziksel Hidrojeoloji
 • Hidrojeokimya
 • İstatistiksel Hidroloji
 • Saha Jeolojisi
 • Toprak Mekaniği
 • Nümerik Analiz
 • Yeraltısuyu Mühendisliği
 • Mühendislik Jeolojisi

Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Hidrojeoloji mühendisliği mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir. Su kaynaklarının yönetimi ve korunması giderek önem kazandığı için, bu alanda uzmanlaşmış mühendislere olan talep artmaktadır. Mezunlar, çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. Devlet kurumları, belediyeler, su ve atık su işletmeleri, çevre danışmanlık firmaları, enerji sektörü, madencilik şirketleri ve inşaat firmaları gibi kuruluşlar, hidrojeoloji mühendislerine ihtiyaç duyarlar. Mezunlar, su kaynaklarının araştırılması ve yönetimi, su arıtma ve arıtma tesislerinin tasarımı, hidrolojik modelleme, yeraltı suyu çıkarılması ve kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, akademik araştırma ve danışmanlık hizmetleri de kariyer seçenekleri arasındadır. Hidrojeoloji mühendisliği mezunları, geniş bir iş alanında kariyer fırsatlarına sahiptirler ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için önemli bir rol oynarlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Hidrojeoloji mühendislerinin maaşı genellikle deneyim düzeyine, mezuniyet derecesine, çalıştıkları sektöre ve konumlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Başlangıç seviyesindeki mühendisler genellikle 30.000 TL ile 40.000 TL arasında bir maaş alabilirken, deneyim kazandıkça ve kariyerlerinde ilerledikçe bu miktar artabilir. Özellikle özel sektörde veya büyük projelerde çalışan mühendisler daha yüksek maaşlar talep edebilirler. Ayrıca, yerel ekonomik koşullar ve şirket politikaları da maaşların belirlenmesinde rol oynar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Ne iş Yapar?

Hidrojeoloji mühendisliği, suyun yeraltı akışıyla ilgilenen ve bu akışın su kaynakları yönetimi, korunması ve kullanımı açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik ilkelerini kullanan bir alandır. Hidrojeoloji mühendislerinin yaptığı işler şunlardır:

Yeraltı Su Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi: Yeraltı su kaynaklarının miktarını, kalitesini ve hareketini belirlemek için araştırmalar yaparlar. Bu, jeofiziksel ve hidrojeolojik çalışmaları içerir.

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlaması: Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için stratejiler geliştirirler. Bu, su kullanımını optimize etmek, su kaynaklarını korumak ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için planlama ve politika oluşturmayı içerir.

Hidrolojik Modelleme ve Tahminler: Hidrolojik süreçleri modelleyerek, su kaynaklarının miktarını ve dağılımını tahmin ederler. Bu, yağış rejimlerini analiz etmek, su taşkınlarını yönetmek ve kuraklıkla mücadele etmek için önemlidir.

Yeraltı Su Seviyesi İzleme ve Kontrolü: Yeraltı su seviyelerini izler ve kontrol ederler. Bu, suyun sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve yeraltı suyunun aşırı kullanımından kaynaklanan sorunları önlemek için gereklidir.

Su Arıtma ve Arıtma Tesislerinin Tasarımı: Su kaynaklarının korunması için su arıtma ve arıtma tesislerinin tasarımında rol alırlar. Bu tesisler, içme suyu sağlamak için suyun arıtılması ve kirlilikten arındırılmasını sağlar.

Çevresel Etki Değerlendirmesi: Su kaynaklarının kullanımının çevresel etkilerini değerlendirirler ve bu etkileri azaltmak için stratejiler geliştirirler.

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi: Jeotermal kaynakların potansiyelini değerlendirir ve jeotermal enerji üretimi için projeler geliştirirler.

Danışmanlık ve Eğitim: Su kaynaklarıyla ilgili teknik danışmanlık sağlarlar ve su kaynakları yönetimi konusunda eğitim verirler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler