Geomatik Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Geomatik Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Geomatik Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Geomatik Mühendisliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Geomatik Mühendisliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Geomatik Mühendisliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Geomatik Mühendisliği bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Geomatik Mühendisliği, yeryüzü ve uzaydaki nesnelerin konumlarını, şekillerini ve özelliklerini belirlemek, analiz etmek ve sunmak ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu bölüm, harita ve kadastro mühendisliği ve jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin güncellenmiş halidir.

Geomatik Mühendisliği Kaç Yıldır?

Geomatik Mühendisliği genellikle dört yıllık bir lisans programıdır ve bu süre genellikle sekiz döneme bölünmüştür. Bu program, coğrafi bilgi sistemleri (GIS), küresel konumlama sistemleri (GPS), uzaktan algılama ve harita mühendisliği gibi konuları kapsar. Öğrenciler, arazi verilerini toplama, analiz etme, işleme ve haritalama tekniklerini öğrenirler. Ayrıca, jeodezi, fotogrametri, uydu görüntüleme ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımı gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinirler. Bu süreçte, pratik projeler, saha çalışmaları ve stajlar da genellikle programa dahildir, böylece öğrenciler teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilirler.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Geomatik Mühendisliği Bölümü, öğrencilere coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, jeodezi ve harita mühendisliği gibi konularda geniş bir eğitim sunar. Program, temel mühendislik dersleri ile birlikte coğrafi bilgi sistemleri ve jeodeziye yönelik derslerle başlar. Öğrenciler, harita yapımı, uzaktan algılama teknikleri, arazi modelleme ve jeodezik ölçmeler gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler. Ayrıca, laboratuvar çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve stajlar gibi uygulamalı deneyimlerle teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurlar. Mezunlar, harita mühendisi, coğrafi bilgi sistemleri uzmanı, jeodezi mühendisi, uzaktan algılama uzmanı gibi çeşitli kariyer fırsatlarına hazırlanmış olurlar.

Geomatik Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Geomatik Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Geomatik Mühendisliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
52
62
62
62
83.198
96.370
102.107
84.100
424,19812
408,88418
341,45111
416,43533
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
62
72
72
72
95.654
117.678
136.530
98.600
412,65402
390,05567
316,01209
401,07745
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
52
62
62
62
150.389
178.185
184.983
131.000
371,51643
348,72834
289,06074
370,73381
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Afyonkarahisar Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
---
---
---
4
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(Kktc Uyruklu)(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 1+0+0+0+0
---
---
---
---
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
(4 Yıllık)
Zonguldak Devlet Ücretsiz Örgün 10+1+0+0+0
10+1
10+1
10+1
1
---
1
3
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Geomatik mühendisliği öğrencilerine coğrafi veri analizi ve harita yapımı gibi temel konuları kapsamlı bir şekilde sunar. Analitik Geometri ve Vektör Hesaplamaları, matematiksel ve geometrik kavramların pratik uygulamalarını içerirken, Temel Ölçme Bilgisi, arazi ölçüm tekniklerini ve ekipmanlarını öğretir. Kartografya, harita yapımı sürecini, projeksiyonları ve okuma tekniklerini ele alırken, Jeodezik Referans Sistemleri, coğrafi konumların belirlenmesi ve kullanımını inceler.

Geomatik Mühendisliği bölümünün derslerini aşağıda açıkladık:

  • Analitik Geometri ve Vektör Hesaplamaları
  • Temel Ölçme Bilgisi
  • Kartografya
  • Jeodezik Referans Sistemleri
  • Sayısal Görüntüleme ve Yorumlama
  • Uzaktan Algılama
  • Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
  • Jeomorfoloji
  • Lazer Tarama Temelleri
  • Uydu Jeodezisi

Geomatik Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Geomatik mühendisliği mezunları, genellikle coğrafi bilgi sistemleri (GIS), harita mühendisliği, jeodezi, uzaktan algılama ve coğrafi veri analizi gibi alanlarda geniş bir iş olanakları yelpazesine sahiptirler. Kamu sektöründe, belediyelerde, harita ve jeodezi kuruluşlarında, coğrafi bilgi sistemleri şirketlerinde ve çevre koruma ajanslarında iş bulma imkanları bulabilirler. Ayrıca, özel sektörde, inşaat ve altyapı şirketlerinde, enerji ve telekomünikasyon endüstrilerinde, doğal kaynak yönetimi firmalarında ve danışmanlık firmalarında çalışabilirler. Geomatik mühendisleri, coğrafi veri toplama, analiz etme ve harita üretme yetenekleriyle çeşitli sektörlerde talep görmektedirler. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yer tabanlı hizmetler, navigasyon sistemleri, yer belirleme uygulamaları gibi alanlarda da iş imkanları artmaktadır. Geomatik mühendisliği, jeodezi, harita ve coğrafi bilgi sistemleri gibi disiplinlerin kesişim noktasında bulunan çok yönlü bir alandır ve mezunlar, geniş bir sektör yelpazesinde çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptirler.

Geomatik Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Geomatik Mühendisliği alanında maaşlar genellikle birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Deneyim, çalışılan sektör, pozisyonunuz ve bulunduğunuz coğrafi konum gibi faktörler maaş düzeyini etkileyebilir. Ancak, verdiğiniz aralık genel bir yaklaşım olarak doğru olabilir. Türkiye'deki genel bir gözlemle, Geomatik Mühendisliği alanında çalışan profesyonellerin maaşlarının genellikle ortalama olarak 40.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu rakamların farklı bölgelerde ve farklı pozisyonlarda değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle deneyimli profesyoneller ve uzmanlaşmış pozisyonlarda daha yüksek maaşlar mümkündür.

Geomatik Mühendisliği Ne iş Yapar?

Geomatik mühendisliği şu alanlarda çalışabilir:

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS): Coğrafi verilerin toplanması, depolanması, analizi ve haritalanması için GIS teknolojilerini kullanır.

Harita Mühendisliği: Harita üretimi ve güncellenmesi için jeodezi ve fotogrametri tekniklerini kullanır.

Jeodezi: Yerölçüm ve yer belirleme teknikleriyle arazi ve coğrafi verilerin toplanması ve analiziyle ilgilenir.

Uzaktan Algılama: Uydu ve hava platformlarından elde edilen görüntülerin analizi ve yorumlanması için uzaktan algılama tekniklerini kullanır.

Coğrafi Veri Analizi: Coğrafi verilerin istatistiksel ve matematiksel analizini yaparak çeşitli uygulamalarda kullanılabilir bilgi üretir.

Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi: Doğal kaynakların izlenmesi, çevresel etkilerin analizi ve sürdürülebilir yönetim için coğrafi veri analizi ve harita yapımı yapar.

Yer Tabanlı Hizmetler: Navigasyon sistemleri, harita tabanlı mobil uygulamalar ve yer belirleme hizmetleri gibi alanlarda çalışır.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler