Felsefe Grubu Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Felsefe Grubu Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Felsefe Grubu Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Felsefe Grubu Öğretmenliği YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümüne kabul edilmek isteyen adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) önemlidir. TYT ve AYT sınavlarında eşit ağırlık alanından başarılı olmak, bu bölüme giriş için gereklidir. TYT sınavı genel yetenek ve genel kültürü ölçerken, AYT ise adayların alan bilgisini değerlendirir. Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümüne giriş yapmak isteyen adayların TYT ve AYT'den belirli bir taban puan ve başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur. Dolayısıyla, bu bölüme kabul edilmek isteyen adayların TYT ve AYT sınavlarına hazırlanarak eşit ağırlık alanından başarılı olmaları önemlidir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü, genellikle eğitim fakültelerinde yer alan bir lisans programıdır. Bu program, öğrencilere felsefi düşünceyi ve bilgiyi öğretme becerileri kazandırmayı amaçlar. Felsefe derslerinin yanı sıra, pedagojik formasyon ve öğretmenlik becerileri üzerine eğitim alırlar. Mezunlar, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde felsefe dersleri verme yetkisine sahip olurlar. Bu bölümde öğrenciler, çocukların ve gençlerin eleştirel düşünme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirme konusunda önemli bir rol üstlenirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Kaç Yıldır?

Felsefe Grubu Öğretmenliği genellikle 4 yıllık bir lisans programıdır ve 8 dönemden oluşur. Bu süre boyunca öğrenciler, felsefe alanında temel bilgileri ve pedagojik yetkinlikleri edinirler. Program, öğrencilere felsefi düşünceyi anlama, öğretme ve yönlendirme becerileri kazandırmayı hedefler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü eğitim süreci, genellikle dört yıllık lisans programı olarak tasarlanmıştır. Bu süreçte öğrencilere hem felsefe alanında derinlemesine bir bilgi hem de öğretmenlik becerileri kazandırılır. İlk yıllarda, temel felsefi konuların yanı sıra genel pedagojik formasyon dersleri alırlar. Ardından, felsefe eğitimi üzerine odaklanan dersler ve uygulamalı öğretim deneyimleri yer alır. Bu dersler, felsefe derslerinin nasıl planlandığı, öğretileceği ve değerlendirileceği konusunda öğrencilere bilgi verir. Staj ve uygulama dönemleri, öğrencilerin gerçek sınıf ortamlarında öğretme deneyimi kazanmalarını sağlar. Mezuniyet aşamasındaki, öğrenciler genellikle pedagojik formasyonu tamamlamak için öğretmenlik uygulaması yaparlar ve mezuniyet projeleri sunarlar. Böylece, mezunlar hem felsefe alanında derin bir bilgiye sahip olurlar hem de felsefe derslerini etkili bir şekilde öğretebilme becerilerini edinmiş olurlar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Felsefe Grubu Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
21
21
21
21
252.582
268.523
261.649
252.000
327,30706
325,70074
270,90419
309,94020
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Erzurum Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
40+1
20+1
20+1
---
1
4
7
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
Adana Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
6
6
9
19
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
---
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu dersler, eğitim bilimleri alanında temel kavramları ve prensipleri öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Eğitim Bilimine Giriş, eğitim sistemi ve öğrenme süreçlerini ele alırken, Sosyolojiye Giriş eğitimde sosyal faktörlerin rolünü inceler. Gelişim Psikolojisi, bireylerin yaşam boyu gelişimini ve öğrenme süreçlerini anlamaya odaklanır. Felsefeye Giriş ve Klasik Mantık, felsefi düşünme ve mantık becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Çocuk için Felsefe, çocukların düşünsel ve duygusal gelişimlerini ele alırken, Program Geliştirme ve Öğretim etkili öğretim programlarının tasarımı ve uygulanmasını inceler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünün derslerini sizler için aşağıda listeledik:

  • Eğitim bilimine giriş
  • Sosyolojiye Giriş
  • Gelişim psikolojisi
  • Felsefeye Giriş
  • Klasik Mantık
  • Çocuk için Felsefe
  • Program geliştirme ve öğretim
  • Kurumlar Sosyolojisi
  • Ölçme ve değerlendirme
  • Düşünme Eğitimi

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarının iş imkanları genellikle eğitim sektöründe yoğunlaşır. Mezunlar, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde felsefe dersleri verme yetkisine sahip olurlar. Bu nedenle, devlet okulları, özel okullar ve dershaneler gibi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca, eğitim danışmanlığı firmalarında veya özel eğitim kurumlarında da çalışma fırsatları bulabilirler. Bazı mezunlar, akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerde felsefe öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, eğitim araştırma merkezleri, yayınevleri veya eğitim yönetimi gibi alanlarda da pozisyonlar mevcuttur. Ayrıca, felsefe alanında uzmanlaşmış eğitim programları geliştirme veya pedagojik danışmanlık gibi alanlarda da kariyer fırsatları vardır. Özetle, Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları, eğitim sektöründe çeşitli pozisyonlarda başarılı bir kariyer yapma imkanına sahiptirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Maaşı Ne Kadardır?

Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında çalışanların maaşları, genellikle bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bunlar arasında deneyim, eğitim seviyesi, çalışma yeri ve konumu gibi etkenler bulunur. Ancak, Türkiye'de felsefe grubu öğretmenlerinin ortalama maaşının yaklaşık olarak 30 bin TL civarında olduğu doğru olabilir. Tabii ki bu rakam, kişinin kariyer basamaklarına, çalıştığı kuruma ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösterebilir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Ne iş Yapar?

Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları, genellikle aşağıdaki pozisyonlarda çalışabilirler:

Felsefe Öğretmeni: İlkokul, ortaokul veya lise düzeyinde felsefe dersleri verirler. Öğrencilere temel felsefi kavramları öğretir ve onların eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.

Okul Yöneticisi veya Koordinatörü: Okullarda felsefe bölümü veya felsefe kulübü koordinasyonunu sağlarlar. Ayrıca, öğretmenlerin eğitim programlarını planlamaya ve uygulamaya yardımcı olabilirler.

Eğitim Danışmanı: Öğrencilere akademik, kariyer veya kişisel gelişim konularında danışmanlık yaparlar. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre rehberlik ederler.

Eğitim Araştırmacısı: Eğitim alanında araştırmalar yaparlar ve eğitim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Eğitim sisteminin etkililiği üzerine çalışmalar yapabilirler.

Program Geliştirme Uzmanı: Eğitim materyalleri ve müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Felsefe dersleri için yeni programlar veya öğretim metotları tasarlarlar.

Yayın Editörü: Felsefe alanında yayınlanacak kitaplar, dergiler veya eğitim materyalleri üzerinde çalışırlar. Editörlük, yazım ve düzenleme işlerini yürütürler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler