Bilim Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bilim Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bilim Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Bilim Tarihi Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Bilim Tarihi bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Bilim Tarihi YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Bilim Tarihi bölümüne kabul edilmek isteyen adaylar için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) önemlidir. TYT ve AYT sınavlarında eşit ağırlık alanından başarılı olmak, bu bölüme giriş için gereklidir. TYT sınavı genel yetenek ve genel kültürü ölçerken, AYT ise adayların alan bilgisini değerlendirir. Bilim Tarihi bölümüne giriş yapmak isteyen adayların TYT ve AYT'den belirli bir taban puan veya başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu puanlar ve sıralamalar, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adaylara duyurulur. Dolayısıyla, bu bölüme kabul edilmek isteyen adayların TYT ve AYT sınavlarına hazırlanarak eşit ağırlık alanından başarılı olmaları önemlidir.

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

Bilim Tarihi Bölümü, bilimin tarihsel gelişimini inceleyen bir akademik disiplindir. Bu bölümde öğrenciler, antik çağlardan günümüze kadar bilimin farklı dallarında (fizik, kimya, biyoloji, astronomi, matematik vb.) yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin toplumsal ve felsefi etkilerini ve bilimsel düşüncenin evrimini incelerler.

Bilim Tarihi Kaç Yıldır?

Bilim Tarihi, genellikle 4 yıllık bir lisans programı olarak sunulur ve 8 dönemden oluşur. Bu programda öğrenciler, bilimin tarihini, gelişimini, önemli bilimsel keşifleri ve bilim insanlarının yaşamlarını inceleyerek bilimsel düşünceye ve bilimin toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamdaki etkilerine odaklanırlar.

Bilim Tarihi Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Bilim Tarihi bölümü genellikle dört yıllık bir lisans programıdır ve sekiz dönemden oluşur. Eğitim süreci boyunca öğrencilere bilimin tarihini ve gelişimini anlamaları için geniş bir perspektif sunulur. İlk yıllarda genel bilim ve tarih derslerinin yanı sıra bilim tarihi temel kavramlarına odaklanılır. Daha sonra, öğrenciler belirli dönemleri veya bilim alanlarını derinlemesine inceleyen dersler alırlar. Araştırma yöntemleri ve kaynak analizi gibi becerilerin yanı sıra, eleştirel düşünme ve analitik yetenekler de geliştirilir. Staj veya araştırma projeleri gibi uygulamalı çalışmalar, öğrencilerin alanlarındaki pratik deneyim kazanmalarına olanak tanır. Mezuniyet aşamasında, öğrenciler genellikle bir tez veya proje sunarak eğitimlerini tamamlarlar. Bu süreç, öğrencilere bilimin evrimini, bilim insanlarının çalışmalarını ve bilimin toplumsal etkilerini anlamaları için sağlam bir akademik temel sunar.

Bilim Tarihi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Bilim Tarihi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Bilim Tarihi bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Bilim Tarihi
(4 Yıllık)
İstanbul Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
84
82
82
82
447.916
454.217
472.910
446.000
295,10025
293,54860
237,57084
269,77781
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilim Tarihi
(Burslu)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf Burslu Örgün 19+0+1+0+1
20+0
20+0
20+0
20
20
20
20
529.384
569.976
563.570
504.000
284,91104
279,12432
223,38014
260,76653
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilim Tarihi
(Ücretli)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf Ücretli Örgün 3+0+0+0+0
---
---
---
1
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bilim Tarihi
(%50 İndirimli)(4 Yıllık)
İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün 7+0+0+0+0
---
---
---
3
---
---
---
Dolmadı
---
---
---
---
---
---
---

Bilim Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilim Tarihi bölümünün derslerini sizler için aşağıda listeledik

1.Sınıf

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
 • AVRUPA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI
 • BİLİM TARİHİNE GİRİŞ
 • ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK I
 • GÜZEL SANATLAR 1
 • MATEMATİK TARİHİ I
 • TÜRK DİLİ I
 • YABANCI DİL I
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
 • BİLİM VE TOPLUM
 • ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK II
 • GÜZEL SANATLAR II
 • MATEMATİK TARİHİ II
 • TÜRK DİLİ II
 • TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI
 • YABANCI DİL II
 • YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
 • YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ II

2.Sınıf

 • AMERİKAN SİLAH TEKNOLOJİSİ VE OSMANLI DEVLETİ
 • BİLİM TARİHÇİLERİ İÇİN TARİH YAZIMI
 • BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I
 • ELEŞTİREL DÜŞÜNME
 • FİZİK TARİHİ I
 • MİMARLIK MİRASI
 • ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ
 • Sınıf - Bahar:
 • BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ II
 • BİLİM VE MEDYA
 • BİLİM VE SANAT
 • ECZACILIK TARİHİ
 • ESKİÇAĞDA BİLİM SEMİNERİ
 • FİZİK TARİHİ II
 • RÖNESANS'TA BİLİM
 • AYDINLANMA ÇAĞINDA BİLİM
 • BİLGİSAYARLARIN TARİHİ
 • BİLİM FELSEFESİ
 • COĞRAFYA TARİHİ
 • OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM I
 • YERBİLİMLERİ TARİHİ
 • Sınıf - Bahar:
 • BİLİM KURUMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
 • BİZANS'TA BİLİM
 • HARİTACILIK TARİHİ
 • ORTAÇAĞ AVRUPASINDA TIP
 • OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BİLİM II
 • SAĞLIK TARİHİ
 • YAKIN ÇAĞDA AVRUPA'DA BİLİM
 • YENİLİK İKTİSADI

3.Sınıf

 • ASTRONOMİ TARİHİ I
 • BİYOLOJİ TARİHİ
 • CUMHURİYET TÜRKİYE'SİNDE BİLİM
 • OSMANLI VE BİLİM SEMİNERİ
 • SANAYİ DEVRİMİ
 • TEKNOLOJİ TARİHİ I
 • TEMEL BİLİMLER VE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ

4.Sınıf

 • YÜZYILDA FİZİK TARİHİ
 • ASTRONOMİ TARİHİ II
 • BİLİM ETİĞİ
 • CUMHURİYET VE BİLİM SEMİNERİ
 • KİMYA TARİHİ
 • SOĞUK SAVAŞ VE BİLİM

Bilim Tarihi Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Bilim Tarihi mezunlarının iş imkanları oldukça çeşitlidir. Mezunlar, genellikle araştırma, eğitim, yayıncılık, müze ve kültürel miras alanlarında kariyer yapabilirler. Üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında akademik pozisyonlar elde edebilirler ve bilim tarihi alanında öğretim üyeliği veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, kütüphanelerde, arşivlerde veya müzelerde bilim tarihi koleksiyonlarını yönetme ve koruma görevlerini üstlenebilirler. Bilimsel dergilerde editörlük yapabilir, bilim tarihi ile ilgili kitapların yayın süreçlerinde yer alabilirler. Ayrıca, kültürel miras kuruluşlarında sergi ve etkinliklerin organizasyonunda görev alabilirler. Bilim Tarihi mezunları, araştırma ve iletişim becerileri sayesinde geniş bir iş yelpazesinde başarıyla çalışabilirler.

Bilim Tarihi Maaşı Ne Kadardır?

Bilim tarihi alanında çalışan birinin maaşı, çalıştığı kurumun türüne, deneyimine, aldığı eğitim seviyesine ve bulunduğu coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak, bilim tarihi uzmanlarının maaşı genellikle 20.000 TL ile 26.000 TL arasında olabilir. Ancak, bu rakamlar ülkeden ülkeye ve çalışılan kuruma göre önemli ölçüde değişebilir.

Bilim Tarihi Ne iş Yapar?

Bilim Tarihi mezunlarının çalışabileceği iş pozisyonlarının bazıları şunlardır:

 • Akademisyen
 • Araştırmacı
 • Sergi Küratörü
 • Yayın Editörü
 • Eğitmen
 • Müze Koleksiyon Yöneticisi
 • Danışman
 • Araştırma ve Geliştirme Uzmanı
 • Halkla İlişkiler Uzmanı
 • Yazar ve Yayıncı

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler