Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümü taban puanları, bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanının en düşük değerini temsil eder ve sözel alandan alım yapar. Başarı sıralaması ise, bu bölümde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin sınav sonuçlarına göre oluşturulan sıralamadır.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, Azerbaycan Türkçesinin dil bilgisi, fonetiği, sentaksı, semantiği ve pragmatiği gibi dilbilimsel unsurlarını; ayrıca Azerbaycan edebiyatının tarihini, önemli yazarlarını ve eserlerini inceleyen bir bölümdür. 4 yıllık lisans programı olarak sunulur.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Kaç Yıldır?

 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü genellikle 4 yıl ve 8 dönemden oluşur. Bu dönemler boyunca öğrenciler geniş bir yelpazedeki konuları öğrenirler, dilbilgisi, edebiyat tarihi, eleştiri, modern edebiyat ve kültürel araştırmalar gibi dersler alırlar. Programın sonunda öğrenciler genellikle bir bitirme projesi veya tezi hazırlarlar ve mezuniyet için gerekli olan tüm dersleri tamamlarlar. Bu süreçte, öğrenciler genellikle dil ve edebiyat alanında uzmanlaşır ve kariyerlerine yönelik beceriler kazanırlar.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü eğitim süreci, genellikle dört yıllık bir programa dayanır ve sekiz dönemden oluşur. Bu süreç boyunca öğrenciler, geniş bir yelpazedeki konuları kapsayan dersler alırlar. Dilbilgisi, edebiyat tarihi, eleştiri, modern edebiyat ve kültürel araştırmalar gibi alanlarda derinlemesine eğitim görürler. Programın sonunda, öğrenciler genellikle bir bitirme projesi veya tezi hazırlarlar. Bu süreçte, öğrenciler dil ve edebiyat alanında uzmanlaşır ve kariyerlerine yönelik beceriler kazanırlar. Mezuniyetin ardından, öğrenciler genellikle eğitim aldıkları alanlarda öğretmenlik, çeviri, kültürel araştırmalar veya medya gibi çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olurlar.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Doluluk/Statü Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan
2023
2022
2021
2020
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi

Akademik Kadro
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
KARS Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
Doldu# 42
32
5
41
1.183.771
Dolmadı
Dolmadı
807.000
216,75010
Dolmadı
Dolmadı
208,04899

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü, geniş bir yelpazede dil ve edebiyat odaklı dersler sunar. Gramer, fonetik ve morfoloji gibi temel dilbilgisi konuları öğrencilere dilin yapısal özelliklerini ve işleyişini anlamalarında yardımcı olurken, okuma ve anlama, dinleme ve sözlü anlatım dersleri ile iletişim becerilerini geliştirirler. Çeviri ve çeviribilim dersleri, öğrencilere farklı diller arasında anlam aktarımı ve kültürel farklılıkları anlama yetenekleri kazandırır. Azerbaycan kültürü, edebiyat tarihi ve edebiyat akımları dersleri ise öğrencilere Azerbaycan'ın kültürel ve edebi mirasını inceleme ve analiz etme fırsatı sunar. Bu derslerin kombinasyonu, öğrencilere hem dil becerilerini hem de kültürel anlayışlarını derinleştirmeleri için bir platform sağlar.

dersleri örnek olacak şekilde sizlere sıraladık:

 • Gramer
 • Fonetik
 • Okuma ve Anlama
 • Sözlü Anlatım
 • Dinleme
 • Çeviri
 • Morfoloji
 • Doğu Dilleri
 • Kelime Bilgisi
 • Azerbaycan Kültürü
 • Söz Dizimi
 • Çeviribilim
 • Azerbaycan Edebiyat Tarihi
 • Azerbaycan Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümü mezunları, genellikle eğitim, kültür, dil ve edebiyat alanlarında çeşitli iş imkanlarına sahiptirler. Eğitim sektöründe öğretmenlik, akademisyenlik ve öğretim üyeliği gibi pozisyonlar mevcuttur. Kültür ve sanat kurumlarında, müzelerde, kütüphanelerde, yayınevlerinde ve medya sektöründe çeşitli görevler alabilirler. Ayrıca, çeviri, dil ve edebiyat uzmanlığı gerektiren uluslararası kuruluşlarda veya özel sektörde dil hizmetleri ve danışmanlık alanlarında da iş bulma olanakları bulunmaktadır. Bu mezunlar, dil ve kültür ilişkilerini geliştiren, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olan kişiler olarak çeşitli sektörlerde başarılı bir kariyer yapabilirler.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Maaşı Ne Kadardır?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı alanında çalışanların maaşı genellikle sektör, deneyim ve çalışılan kuruma bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel bir ortalama vermek gerekirse, bu alanda çalışanların maaşı genellikle 20.000 TL ile 26.000 TL arasında değişebilmektedir. Elbette bu rakamlar, farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Ne iş Yapar?

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı mezunları çeşitli alanlarda çalışabilirler ve bir dizi farklı iş rolü üstlenebilirler bunlar:

Eğitim: Öğretmenlik, öğretim görevlisi veya akademisyen olarak çalışabilirler.

Çeviri ve Dil Hizmetleri: Dil çevirmeni veya tercüman olarak çalışabilirler.

Kültür ve Sanat: Kültürel kuruluşlarda veya sanat kurumlarında çalışabilirler.

Medya ve İletişim: Gazeteci, yazar, editör veya medya danışmanı olarak görev alabilirler.

Kültürel Diplomasi: Diplomatik görevlerde veya uluslararası ilişkiler alanında çalışabilirler.

Araştırma: Dilbilimci veya edebiyat araştırmacısı olarak çalışabilirler.

Yazarlık: Şairlik, romancılık veya hikaye yazarlığı gibi yaratıcı yazı alanlarında çalışabilirler.

Kültürel Etkinlikler: Kültürel etkinliklerin organizasyonunda veya yönetiminde yer alabilirler.

Turizm: Kültürel turizm alanında rehberlik veya danışmanlık yapabilirler.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler