12. Sınıf Biyoloji Konuları Nelerdir?

12. Sınıf Biyoloji Konuları Nelerdir?

12. sınıf biyoloji konuları MEB müfredatına göre düzenlenilir ve öğrencilere aktarılır. Öğrencilerin de en çok merak ettiği ise 12. Sınıf 1. Dönem ve 2. Dönem biyoloji konularının neler olduğudur. Biz de bu yüzden sizlere 12. sınıf 1. dönem ve 2. dönem biyoloji konularını Milli eğitim Bakanlığının Belirlediği Müfredata göre kazanım ve alt kazanımlarına dikkat ederek hazırladık. 12. Sınıf biyoloji konuları 1.dönem ve 2. Dönem şu şekildedir:

12. Sınıf 1. Dönem Biyoloji Konuları 2024

12. sınıf 1. dönem biyoloji konuları AYT için önemli bir noktadır. Öğrencilerinde çalışırken zorlndıkalrı kısmı oluşturur. Biyolojideki genel problemse öğrencilerin doğru bir yaklaşımla çalışmadığından konuları sıklıkla unutmalarıdır? 12. Sınıf 1. dönem biyoloji dersinde "Genetik Bilimler ve Biyoteknoloji" ile "Enerji Dönüşümleri ve Fotosentez" iki ana konuyu kapsar. Genetikte, nükleik asitlerin önemi, organizasyonu, protein sentezi ve genetik mühendislik ele alınır. Diğer taraftan enerji dönüşümleri, canlıların enerji gereksinimini açıklar ve fotosentez ile bitkilerin enerji üretimini anlatır. Öğrenciler bu kısımlardan AYT’de ve yazılılarda sorumludur. 12. Sınıf 1. dönem biyoloji konuları şu şekildedir:

 1. Genden Proteine
  1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
   • Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
   • Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
   • Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
   • DNA' nın kendini eşlemesini açıklar
  2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi
   • Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
   • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
   • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
   • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.
 2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  1. Canlılık ve Enerji
   • Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.
  2. Fotosentez
   • Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
   • Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
   • Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir

12. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Konuları 2024

12. sınıf biyolojinin ikinci döneminde, "Canlılarda Enerji Dönüşümleri" ve "Bitki Biyolojisi" konuları işlenir. "Canlılarda Enerji Dönüşümleri" bölümünde kemosentez ve hücresel solunum incelenir. Kemosentez enerji üretimini, hücresel solunum oksijenli solunumun reaksiyonlarını ve son ürünleri kapsar. "Bitki Biyolojisi" bölümünde bitkilerin yapısı, madde taşınması ve eşeyli üreme ele alınır. Bitkilerin yapıları, hormonların etkisi, su ve mineral taşınması, fotosentez ürünlerinin dağılımı açıklanır. Ayrıca, çiçekli bitkilerin eşeyli üreme süreçleri ve çimlenme gözlemlenir. "Canlılar ve Çevre"de ise çevre şartlarının genetik değişimlere ve yapay seçilim uygulamalarına etkisi anlatılır. Konuların MEB müfredatına uyumlu kazanımları ve alt kazanımlarını sizler için hazırladık. 12. Sınıf 2. dönem biyoloji konuları şu şekildedir:

 1. Canlılarda Enerji Dönüşümleri (2.Dönem)
  1. Kemosentez
   • Kemosentez olayını açıklar.
  2. Hücresel Solunum
  3. Hücresel solunumu açıklar.
  4. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar.
  5. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 2. Bitki Biyolojisi
  1. Bitkilerin Yapısı
   • Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
   • Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar.
   • Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.
  2. Bitkilerde Madde Taşınması
   • Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.
   • Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar.
   • Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.
   • Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.
  3. Bitkilerde Eşeyli Üreme
   • Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
   • Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu
   • Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
   • Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.
 3. Canlılar ve Çevre
  1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
  2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.

12. Sınıf Biyoloji İlk Konu Ne?

12. sınıf biyoloji dersinin ilk konusu "Genden Proteine" başlığı altında genetik konularını ele almaktadır. Genden Proteine ünitesi içinde kazanımlara göre İlk bölüm, nükleik asitlerin keşfi ve önemini vurgular, bu bağlamda nükleik asit türlerini ve görevlerini açıklar. Ayrıca, hücredeki genetik materyalin organizasyonunu ve DNA'nın kendini eşleme sürecini özetler. İkinci bölümde, genetik şifre ve protein sentezi konuları işlenir; protein sentezinin mekanizması açıklanır. Ayrıca, genetik mühendislik ve biyoteknoloji konseptleri ile bu uygulamaların insan hayatına etkileri ele alınır. Öğrenciler için ve AYT’de önemli konulardandır ve düzenli olarak her yıl soru gelir.

12. Sınıf Biyoloji Kaç Ünite Var?

12. sınıf biyoloji dersinde 4 ünite ve bu üniteler içinde kazanımları vardır. Bu üniteler “Genden Proteine, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Bitki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre” ünitelerinden oluşur. Her bir ünitenin altında kazanım ve alt kazanımları yer alır. ÖSYM bu kazanımlara göre AYT’ de öğrencilere sorular sorar. Sadece sayısal öğrenciler AYT’de 12. Sınıf biyoloji konularından sorumludurlar.

AYT. 12. Sınıf Biyoloji Konuları nelerdir?

12. sınıf biyoloji AYT konuları 12. Sınıfta işlenilen tüm konular dahildir.“ Genden Proteine, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Bitki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre” üniteleridir. 2024 yılında depremden kaynaklı bitki biyolojisi kaldırılmıştı fakat 2024 ve sonraki sınavlarda bu ünitenin yer aldığını unutmayın. Sırasıyla AYT biyolojide çıkacak konular Genden Proteine, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Bitki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre gibi konulardır. 12. Sınıf AYT biyoloji konuları AYT biyoloji testinde düzenli soru getiren konular da barındırır. Bu konular Genden Proteine, Bitki Biyolojisi gibi önemli ve müfredat gereği öğrenilmesi gerekilen konulardır. Bu yüzden 12. Sınıf biyolojiyi çalışırken doğru çalışmak çok önemlidir.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

12. Sınıf Biyoloji Nasıl Çalışılır?

12. sınıf biyoloji konuları son derece kritiktir AYT’ de ciddi anlamda düzenli soru getiren konuları mevcuttur. Bu konuları başarılı bir şekilde öğrenebilmek için aralıklı tekrar yapmak ve doğru öğrenmelerle test çözümlerini iç içe kullanmalısınız. Aynı zamanda, 12. sınıf biyoloji konularını eksiksiz bir şekilde öğrenmeye odaklanmalısınız. Unutmayın ki iyi bir temel, daha karmaşık konuları anlamanızı kolaylaştırır ve sınav başarınızı artırır. Peki doğru şekilde 12.sınıf biyoloji konuları nasıl çalışılır?

 1. Konu İşleyişi: Konular mantıklı bir sırayla anlatılmalı ve anlaşılır bir dil kullanılmalı.
 2. Örnek Sorular: Her konunun sonunda pratik yapma fırsatı sunan sorular bulunmalı.
 3. Konu Anlatımı: Konu anlatımı açık, anlaşılır ve öğrenciye uygun olmalı.
 4. Görseller: Görseller konuları daha iyi anlatmalı.
 5. Çözümlü Örnekler: Soruların çözümleri bulunmalı, özellikle sayısal derslerde.
 6. Öğrenci Yorumları: İnternet üzerinden öğrenci yorumlarına bakarak fikir edinebilirsiniz.
 7. Ek Materyaller: Online veya uygulama içi ek kaynaklar öğrenmeyi destekleyebilir.
 8. Yayınevi ve Yazar: Tanınmış yayınevleri ve uzman yazarlar tercih edilmelidir.

12. Sınıf YKS Öğrenci Koçluğu Tavsiyeleri- Öğrenci Koçluğu Önerileri

YKS öğrenci koçluğu önerileri şu şekildedir:

Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, eğitim sürecinizi en iyi şekilde yönlendirmek ve sınav başarılarınızı maksimize etmek için önemli bir destek sunar. Öğrencilerin eksikliklerini ve potansiyellerini detaylı bir şekilde analiz ederek kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturur. Bu planlar, öğrencilere hangi konuları, ne zaman ve nasıl çalışmaları gerektiğini açıkça belirtir. Haftalık ve günlük takip sistemi, unutulan konuları hatırlatır ve düzenli tekrarları teşvik eder. Ayrıca, sınav kaygısı ve psikolojik süreçlerle başa çıkmanıza yardımcı olur.

Rehberim Sensin'in amacı, öğrencileri özgüvenle donatarak kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmelerini sağlamaktır. Bu, öğrencilerin sınavlara daha hazır ve özgüvenli bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu öğrenci koçluk hizmeti, yapay zekâ destekli bir dijital platform kullanarak güncel bir yaklaşım sunar, böylece öğrencilerin daha verimli çalışmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, Rehberim Sensin Öğrenci Koçluğu, başarıya giden yolda öğrencilere rehberlik eden, eksiklikleri gideren ve özgüvenlerini artıran bir hizmet sunar. Bu sayede, öğrenciler istedikleri başarıya ulaşma yolunda daha iyi bir süreç yönetimiyle başarıya odaklanır.

12. Sınıf Biyoloji Kaynak Önerileri

Öğrencilerin 12. sınıf biyoloji ve AYT sınavlarına hazırlanırken doğru yardımcı kaynakları seçmeleri oldukça önemlidir. Bu kriterlere dikkat ederek doğru kaynakları seçmek, öğrencilerin daha etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir. Özel bir not düşelim 12. Sınıf öğrencileri genellikle yardımcı kitaplarını AYT kaynakları bazında seçim yaparlar bizler de size bu kaynaklardan önerilerde bulunacağız. Peki biyoloji dersinde kaynak seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Sonuç olarak, doğru kaynak seçimi, öğrencilerin konuları anlama, bilgilerini pekiştirme ve sınavlara hazırlanma süreçlerini büyük ölçüde etkiler. Bu kriterlere dikkat ederek uygun kaynakları seçmek, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olabilir.12. Sınıf biyoloji kaynak önerileri şu şekildedir:

 1. TYT AYT Biyoloji Soru Bankası Limit Yayınları
 2. AYT Biyoloji Tamamı Video Çözümlü Soru Kitabı Palme Yayınevi
 3. 2024 AYT 3D Biyoloji Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası 3D Yayınları
 4. TYT AYT Biyoloji Sistemler Konu Özetli Soru Bankası Apotemi Yayınları
 5. 2024 AYT Biyoloji Konu Özetli Soru Bankası Üç Dört Beş Yayınları
 6. 2024 AYT Biyoloji Tamamı Video Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları
 7. AYT Fundamentals Biyoloji Soru Bankası Tonguç Akademi
 8. AYT Biyoloji Ders Notları Limit Yayınları
 9. AYT Biyoloji Soru Bankası Biyotik Yayınları
 10. TYT AYT Biyoloji Soru Bankası Fen Bilimleri Yayıncılık
 11. AYT Biyoloji Soru Bankası Aydın Yayınları
 12. AYT Biyoloji Video Çözümlü 30 Deneme PRF Paraf Yayınları
 13. TYT AYT Biyoloji Soru Bankası Bilgi Sarmal Yayınları
 14. AYT Biyoloji Konu Anlatımlı Palme Yayıncılık

Diğer 12. Sınıf Derslerin Konularını İncelemek İster Misiniz?

12. Sınıf Matematik Konuları
12. Sınıf Fizik Konuları
12. Sınıf Kimya Konuları
12. Sınıf Coğrafya Konuları
12. Sınıf Tarih Konuları
12. Sınıf Edebiyat Konuları

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler