Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavlarında sayısal puan türü öne çıkmaktadır. Bu durum, adayların matematik ve fen bilimleri alanlarındaki performanslarının Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercihlerini doğrudan etkileyeceği anlamına gelir. Bu nedenle, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin, sayısal becerilerini güçlendirmelerinin yanı sıra sözel ve fen bilimleri alanlarında da başarılı olmaları önemlidir.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde başarılı olmak için adayların şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir bunlar:

YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban puanları, YKS-TYT-AYT Asgari Puanlar ve Sıralama Dereceleri, Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını temel alarak, üniversitelerin minimum puanlarını ve başarı derecelerini ifade eder. Bu değerler, öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere kabul edilebileceklerini anlamaları için kritik öneme sahiptir.YKS, iki aşamalı bir sınavdır: Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT). TYT, bütün adayların katılması gereken temel bir sınavdır. AYT ise, adayların ilgi duydukları bölüm türlerine uygun olarak seçecekleri testlerden meydana gelir.YKS skorları, her bir testin ağırlık katsayısıyla çarpılan doğru cevapların toplamıyla hesaplanır. TYT skoru 150 veya daha yüksek olan adaylar AYT'ye katılmaya hak kazanır. AYT'de 180 veya daha yüksek puan alan adaylar, üniversite tercihinde bulunabilirler.YKS'nin asgari puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından her yıl açıklanır. Bu değerler, her sene sınava katılan öğrenci sayısı ve genel başarı seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, başlangıçta hammadde formunda olan metal, seramik ve polimer gibi malzemelerin üretim süreçlerini ve bu malzemelerin çeşitli endüstriyel gereksinimlere uygun şekilde özelliklerinin geliştirilmesini inceleyen bir mühendislik alanıdır. Bu disiplin, malzeme biliminin temel prensiplerini kullanarak, çeşitli malzemelerin nasıl işleneceği, iyileştirildiği ve uygulamalara nasıl adapte edileceği konularında eğitim sağlamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kaç Yıldır?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programları genellikle 8 ayrı yarı dönemden oluşmak üzere 4 lisans yılından oluşmaktadır. Bir dönem genellikle 14-16 hafta sürer ve bir yılda genellikle iki dönem bulunur. Dolayısıyla, 8 yarı dönemlik bir program, toplamda 4 yıl süren bir lisans eğitimini ifade eder. Ancak, üniversiteler ve ülkeler arasında program yapıları farklılık gösterebileceği için bu genel bir kuraldır ve belirli bir programın yapısı için ilgili üniversitenin müfredatına bakmak daha kesin bilgi sağlayacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü eğitim süresi dört yıldır ve bu süreçte öğrencilere, malzeme bilimleri, mühendislik prensipleri, metalurji, seramikler ve kompozit malzemeler gibi konular üzerinde kapsamlı bir eğitim sağlanır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü eğitim süreci genel olarak şu şekildedir:

Temel Bilim Dersleri: Bu aşamada öğrenciler, matematik, fizik, kimya, bilgisayar bilimleri ve genel mühendislik konseptlerini öğrenirler.

Malzeme Bilimi: Bu bölümde, malzemelerin iç yapısı, özellikleri ve davranışları üzerine eğitim verilir.

Malzeme Mühendisliği: Öğrenciler, malzemelerin üretimi, tasarımı, analizi ve test yöntemleri hakkında bilgi edinirler.

Metalurji: Bu modülde, metallerin işlenmesi, özellikleri ve kullanım alanları ele alınır.Seramik Bilgisi: Seramik malzemelerin üretimi, karakteristikleri ve kullanım alanları öğretilir.

Kompozit Malzemeler: Öğrenciler, kompozit malzemelerin üretimi, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv. Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Doluluk/Statü Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan
2023
2022
2021
2020
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
Doldu 62
82
82
82
8.660
13.604
18.223
18.900
518,31816
506,24434
436,69344
495,01009
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 52
62
62
62
15.158
23.660
31.570
31.800
505,75196
490,83578
415,49998
477,35175
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 52
62
62
62
20.048
30.161
37.851
36.700
497,81029
482,01974
407,04279
471,24282
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
Doldu 52
52
52
52
36.943
47.547
55.952
51.000
474,50789
460,54471
385,42349
454,03976
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
Doldu 103
103
103
103
53.949
62.737
73.218
70.900
454,55267
443,09405
367,43441
431,17168
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 65+2+0+0+0
65+2
65+2
65+2
Doldu 67
67
67
67
70.528
77.328
85.332
84.100
436,78490
427,45194
355,84872
416,34721
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 53+2+0+0+0
53+2
53+2
53+2
Doldu 55
55
55
55
88.433
95.384
105.910
103.000
419,19248
409,82888
338,29088
396,12558
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
ANKARA Vakıf Burslu Örgün 15+0+0+0+1
14+0
10+0
5+0
Doldu 16
14
10
5
92.544
114.797
122.443
105.000
415,40182
392,45044
325,66914
393,84562
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 72
72
72
72
100.795
107.319
122.694
119.000
408,19340
398,90510
325,46832
380,65638
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
Doldu 72
72
72
72
118.408
136.786
152.109
149.000
393,92759
375,27691
306,45296
357,03941
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
70+2
69+2
Doldu 72
72
72
71
123.924
149.811
170.918
163.000
389,75737
366,16162
296,09434
346,79447
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+0+0
25+1
25+1
25+1
Doldu 26
26
26
26
129.538
149.512
172.600
182.000
385,61270
366,36311
295,22711
334,94616
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 62
62
62
62
137.394
160.129
178.869
175.000
380,08595
359,36787
292,08950
339,51019
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ESKİŞEHİR Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 62
62
62
62
138.961
168.945
199.914
188.000
379,01538
354,08340
282,27130
331,82838
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Burslu)
İSTANBUL Vakıf Burslu Örgün 3+0+1+0+1
3+0
3+0
3+0
Dolmadı 3
3
3
3
145.011
146.083
185.216
163.000
375,00203
368,67960
288,95067
346,71371
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KOCAELİ Devlet Ücretsiz Örgün 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
Doldu 82
82
82
82
163.564
201.736
225.472
201.000
363,56264
336,46133
271,72201
324,61309
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BURSA Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 62
62
62
62
164.051
203.628
232.257
218.000
363,29646
335,53821
269,14968
315,97531
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
Doldu 93
93
93
93
186.239
228.284
253.167
240.000
351,24021
324,30729
261,81601
306,00321
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
İZMİR Devlet Ücretsiz Örgün 70+2+0+0+0
70+2
---
---
Doldu 72
72
---
---
190.812
231.777
---
---
348,99180
322,81199
---
---
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
MUĞLA Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+0+0
45+2
45+2
45+2
Doldu 47
47
47
47
204.370
236.576
256.075
248.000
342,53272
320,81734
260,87306
302,26933
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
ANKARA Vakıf %50 İndirimli Örgün 5+0+0+0+0
4+0
7+0
29+0
Doldu 5
4
3
6
226.883
234.289
Dolmadı
Dolmadı
332,85728
321,74853
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İÖ)
SAKARYA Devlet İÖ-Ücretli İkinci 50+2+0+0+0
50+2
50+2
60+2
Doldu 52
52
30
61
232.532
298.706
Dolmadı
Dolmadı
330,59080
298,34647
Dolmadı
Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MANİSA Devlet Ücretsiz Örgün 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
Doldu 52
52
43
52
235.755
290.527
Dolmadı
281.000
329,33494
300,98832
Dolmadı
289,62816
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAKARYA Devlet Ücretsiz Örgün 40+1+0+0+0
30+1
30+1
60+2
Doldu 41
30
14
24
243.036
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326,53381
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DENİZLİ Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Doldu 21
21
3
7
250.798
296.671
Dolmadı
Dolmadı
323,68607
298,99270
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAMSUN Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
Doldu 31
29
19
31
254.573
Dolmadı
Dolmadı
289.000
322,31136
Dolmadı
Dolmadı
286,66042
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği HATAY Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+5
---
---
---
Dolmadı 1
---
---
---
260.663
---
---
---
320,18881
---
---
---
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
ANKARA Devlet Ücretsiz Örgün 17+1+0+0+0
17+1
17+1
17+1
Doldu 18
18
18
14
289.669
237.243
287.925
Dolmadı
310,72247
320,53583
251,19022
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği TRABZON Devlet Ücretsiz Örgün 45+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
Doldu 47
26
16
59
294.208
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
309,35710
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KIRIKKALE Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
---
Dolmadı 16
7
3
---
295.869
Dolmadı
Dolmadı
---
308,88371
Dolmadı
Dolmadı
---
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
---
Dolmadı 11
4
7
---
295.937
Dolmadı
Dolmadı
---
308,86125
Dolmadı
Dolmadı
---
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
KARABÜK Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Dolmadı 19
8
3
7
298.492
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,09906
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MERSİN Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Dolmadı 17
6
3
3
298.663
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
308,04458
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
İSTANBUL Devlet Ücretsiz Örgün 13+1+0+0+0
13+1
13+1
13+1
Doldu 14
14
14
14
298.721
268.071
268.087
294.000
308,02688
308,68650
257,06151
285,00091
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(%50 İndirimli)
İSTANBUL Vakıf %50 İndirimli Örgün 25+0+0+0+0
17+0
17+0
19+0
Doldu 6
2
---
1
299.343
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
307,85932
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Dolmadı 18
3
2
3
299.437
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
307,82495
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KONYA Devlet Ücretsiz Örgün 25+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
Dolmadı 12
8
2
4
299.519
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
307,79997
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
GAZİANTEP Devlet Ücretsiz Örgün 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
Doldu 8
6
1
5
299.545
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
307,79145
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ELAZIĞ Devlet Ücretsiz Örgün 30+1+0+0+8
---
---
---
Dolmadı ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

YKS öğrenci koçluğu için tıklayınız.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dersleri üniversite programlarının müfredatına göre değişse de genellikle şu şekildedir:

1.Yarıyıl:

 • Genel Kimya I
 • Genel Kimya I Laboratuvarı
 • Introduction to Programming Language (PYTHON)
 • Matematik I
 • Physics I
 • Physics I Laboratory
 • Türk Dili I
 • Introduction to Metallurgical and Materials Engineering & Engineering Ethics
 • Akademik Danışmanlık
 • English I

2.Yarıyıl:

 • Analitik Kimya
 • Physics II Laboratory
 • Fizik II (Elektrik Fiziği)
 • Matematik II
 • Introduction to Scientific & Engineering Computing (MATLAB)
 • Türk Dili II
 • Technical Drawing
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

3.Yarıyıl:

 • Mühendislik Matematiği
 • English III
 • Modern Fizik
 • Olasılık ve İstatistik
 • Malzeme Biliminin Temelleri
 • Metalurji Termodinamiğinin Temelleri

4.Yarıyıl:

 • Çözelti Termodinamiğinin Temelleri
 • Faz Denge Diyagramları
 • Malzeme Statik ve Dinamik Mukavemeti
 • Malzeme Fiziği
 • Malzeme Kimyası
 • Mass & Energy Balance
 • Economics
 • 4th Semester Elective Course (Technical Background)

5.Yarıyıl:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Kimyasal Metalurji I
 • Fundamentals of Physical Metallurgy
 • Fundamentals of Transport Phenomena
 • Malzeme Elektrik, Manyetik & Optik Özellikleri
 • Malzeme Karakterizasyon Metodları
 • Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı
 • Mühendislik Uygulama Tasarım Prensipleri ve Malzeme Seçimi
 • Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

6.Yarıyıl:

 • Kimyasal Metalurji II
 • Introduction to Biomaterials
 • Mechanical Properties of Materials
 • Metalürji ve Malzeme Proses Modellenmesi ve Simülasyonu
 • Kalite Mühendisliği
 • Ekstraktif Metalurji Laboratuvarı
 • Proses Kontrol Teknolojisi ve Proje Yönetimi ve İnovasyon
 • Kariyer Danışmanlığı
 • 6th Semester Elective Courses

7.Yarıyıl:

 • Metallurgical & Materials Engineering Design I
 • Principles of Corrosion & Corrosion Protection
 • Engineering Polymers
 • Fundamentals of Ceramic Materials
 • Malzeme Proses Laboratuvarı
 • 7th Semester Elective Courses

8.Yarıyıl:

 • Metallurgical & Materials Engineering Design II
 • Kompozit Malzemelerin Temelleri
 • Mühendislik Uygulamalarında Demir ve Çelik Esaslı Malzemeler
 • Metalürji ve Malzeme Proseslerinin Çevre ve Etik üzerine Etkileri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları, kariyerlerine otomotiv, elektronik, havacılık, inşaat, enerji, tıp, gıda ve çevre gibi çeşitli sektörlerde şekil verebilirler. Bu mühendisler, hammaddeden başlayarak malzeme üretimi ve özelliklerinin geliştirilmesi süreçlerinde uzmanlık kazanmışlardır. İş bulma konusunda geniş bir yelpazeye sahip olmalarının yanı sıra, maaş düzeyleri de çalıştıkları sektör, deneyim ve uzmanlık alanlarına göre değişiklik gösterir. Ancak, genel eğilim, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarının diğer mühendislik alanlarındaki meslektaşlarına kıyasla rekabetçi maaşlar elde etmektedirler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Maaşı Ne Kadardır?

Metalurji Mühendisi olarak istihdam edilen bir kişinin maaşı, deneyim süresi, çalıştığı firma, yaptığı işin kapsamı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. 2024 verilerine göre, Metalurji Mühendisi maaşı genellikle ortalama 30-35 bin TL civarındadır. Ancak, bu rakam kişinin sahip olduğu deneyime, çalıştığı sektöre, şirketin büyüklüğüne ve lokasyonuna göre önemli ölçüde değişebilir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ne iş Yapar?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları, geniş bir sektör yelpazesinde kariyer fırsatlarına sahiptirler. Bunlar arasında:

 • Otomobil endüstrisi
 • Elektronik sektörü
 • Havacılık ve uzay teknolojileri
 • İnşaat sektörü
 • Enerji endüstrisi
 • Biyomedikal ve sağlık
 • Gıda teknolojileri
 • Çevre teknolojileri yer almaktadır.

TYT konuları için tıklayınız.

AYT konuları için tıklayınız.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler