2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

LGS kapsamında öğrencilere, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltilir. 2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları ve soru dağılımını öğrenciler her yıl düzenli olarak kontrol eder ve çalışmalarını ona göre şekillendirir. Biz de bu makalede sizlere en güncel bilgileri detaylı sunmaya çalıştık. “LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kaç soru, LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 soru kaç puan getirir, LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları nelerdir, LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konu ve soru dağılımınasıldır?” gibi soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükte Kaç Soru Var?

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrenciler için katsayısı çok değerli bir derstir. LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin soru sayısı 10’dur.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Soru Kaç Puan?

LGS puanı hesaplanırken iki önemli koşul değerlendirilir. LGS’ de alınan puan ve öğrencinin OBP’ si önemli yer tutar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin puanı sınava giren öğrencilerin girdiği yıla ve testin standart sapmasına göre minimal değerlerde farklılık gösterse de ağırlık katsayısı 1’dir. LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve diğer derslerin ağırlık katsayıları ise şu şekildedir:

Alt Testler

Ağırlık Katsayıları

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

1

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Nelerdir?

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları dönem dönem aşağıdaki gibidir.

 1. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları
 1. Bir Kahraman Doğuyor
 • Güçlü Avrupa’nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti
 • Mustafa Kemal’in Hayatı
 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler
 • Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
 •  
 1. Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Büyük Savaşa Doğru
 • Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller
 • Kuva-yı Milliye ve Cemiyetler
 • Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
 • Büyük Millet Meclisinin Açılışı
 • Büyük Millet Meclisi Karşı Çıkan Ayaklanmalar
 • Yok Hükmünde Bir Antlaşma: Sevr
 •  
 1. Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
 • Büyük Savaşa Doğru
 • Batı Cephesi
 • Savaş Ortamında Maarif Kongresi
 • Tekalifi Milliye (Milli Yükümlülükler) Emri
 • Mustafa Kemal Cephede
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Milli Mücadelenin Sanata Etkisi
 •  
 1. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem Konuları
 1. Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Çağdaşlaşmanın Temeli: Atatürk İlkeleri
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Toplumsal Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı Kazanımlar
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar
 •  
 1. Demokratikleşme Çabaları
 • Çok Partili Hayat Denemeleri
 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
 • Cumhuriyet Yönetimine Yönelik Tehditler
 •  
 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Temel İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Hatay’ın Anavatana Katılması
 •  
 1. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
 • Atatürk’ün Ölümü, Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Yankıları
 • Atatürk’ün Eserleri
 • Atatürk’ün II. Dünya Savaşı Öncesi Tespitleri
 • Dünya Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri
 • Yeniden Çok Partili Siyasi Hayat
 •  

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu ve Soru Dağılımı

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konu ve soru dağılımı yıllara göre şu şekildedir:

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı

Konu Adı

2023

2022

2021

2020

Bir Kahraman Doğuyor

5

1

1

3

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2

2

2

4

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

3

2

2

3

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

3

3

Demokratikleşme Çabaları

1

1

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

1

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Toplam

10

10

10

10

 

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nasıl Çalışılır?

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sözel bir ders olduğu için düzenli ve planlı çalışılmalıdır. Önce konu öğretmenden dinlenilmeli ardına zaman geçtikten sonra konu tekrar edilmeli ve daha sonra test çözülmelidir. Dersi dinlerken etkin not alınması ve notların daha sonradan tekrar edilirken tekrar küçük hatırlatıcı notlarla bir kavram haritası oluşturulması çok iyi bir çalışma tekniğidir. Özellikle dönemleri ele alırken tekrarlar çok önemlidir. diğer derslerle birlikte katsayısı azımsanmayacak olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi planlı bir şekilde ilerlemek ve tekrarları doğru yönetmek bu noktada çok değerlidir. Öğrenci koçluğu gibi destekler alarak sürecinizi daha profesyonel yönetebilirsiniz.

2024 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kaynak Önerileri

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kaynak önerileri kolaydan zora doğru şu şekildedir:

Kolay:

 1. Tonguç
 2. Puan
 3. Okyanus Classmate
 4. Nartest Yeşil
 5. Av

Orta:

 1. Ulti
 2. Editör
 3. Sinav
 4. Muba
 5. Palme
 6. Limit
 7. Kafadengi İnkilap Kafasi
 8. Nartest Mavi
 9. Avantaj 432

Zor:

 1. Okyanus Master
 2. Palme Enerji
 3. Hiz
 4. İsem
 5. Mozaik
 6. Fenomen
 7. Arı Var
 8. Bilfen Probil

LGS Öğrenci Koçluğu Önerileri

LGS öğrenci koçluğu önerilerinin başında "Rehberim Sensin" yer alıyor. LGS sınavına hazırlık sürecinde yanınızda olan, sizin özgün öğrenme stilinize uygun stratejiler geliştiren bir öğrenci danışmanlık platformudur. Bu platform, psikolojik danışmanlık ve öğrenme teknikleri konusunda uzmanlaşmış bir ekip tarafından kurulmuştur. Bu ekip, modern analitik araçlar ve kalıcı öğrenme yöntemleriyle sizin için kişiselleştirilmiş eğitim programları tasarlar.

Birçok öğrenci sıkça karşılaştığı sorunlardan bahseder: Yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen ilerleme kaydedememek, ders anlatımlarını anladığını düşünüp ancak testlerde başarılı olamamak, verimli bir çalışma programı oluşturma konusunda zorluk yaşamak gibi. Eğer siz de bu sorunlardan birini ya da birkaçını yaşıyorsanız "Rehberim Sensin" bu noktada uzman ekibiyle yanınızda. Hem psikolojik hem öğrenim teknikleri açısından hem de plan- program yönünden size tam destek oluyor.

Platformumuz, hangi dersin hangi yöntemle çalışılması gerektiğini, etkili öğrenme tekniklerini, sınav başarısını artıracak becerileri ve kalıcı öğrenmeyi nasıl sağlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde sizlere sunar. Bu bilgileri elde ettikten sonra, bu yöntemlerin sizin öğrenme stilinize nasıl uyarlanabileceği konusunda analizler yaparak, size özgü bir çalışma programı oluşturulur.

Ancak, bu platformun faydasını maksimum seviyede görmek için, çalışma ortamınızın psikolojik olarak uygun olması ve bize verdiğimiz önerilere tam anlamıyla uymanız gerekmektedir. Eğer verdiğimiz yönergeleri takip eder ve önerdiğimiz programlara sadık kalırsanız, hedeflerinize ulaşma konusunda sizlere garantili bir yardım sunmaktayız.

2024 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

2024 LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler