İngiliz Dilbilimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İngiliz Dilbilimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İngiliz Dilbilimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2024 yılı itibarıyla, İngiliz Dilbilimi Bölümü için ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Bu bilgiler, İngiliz Dilbilimi bölümünde eğitim almayı düşünen adaylar için önemli bir referans kaynağıdır. Tabloları incelemeden önce bilmeniz gerekenler var. Bunlar:

İngiliz Dilbilimi YKS-TYT-AYT Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları Nedir?

İngiliz Dilbilimi bölümü, üniversitelerin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) dil puanı türüne göre öğrenci alımı yapar. Bu program, adayların dil bilgisi ve metinleri anlama yeteneklerini ölçmek amacıyla YKS dil puanı kullanır. İngiliz Dilbilimi programı, öğrencilere yabancı dilinin yapısını, kültürünü ve tarihini öğretir. Adaylar, dil puanlarıyla bu programa giriş yaparak, dilbilimsel ve edebi açıdan donanımlı bir şekilde yetişirler ve İngiliz Dilbilimi bölümünün gelecekteki temsilcileri olma yolunda ilerlerler.

İngiliz Dilbilimi Bölümü Nedir?

İngiliz Dilbilimi Bölümü, İngilizce dilinin yapısını, tarihini, kullanımını ve çeşitlerini inceleyen bir akademik disiplindir. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, fonetik, fonoloji, morfoloji, sentaks, semantik, pragmatik, dil sosyolojisi, dil edinimi ve dil öğretimi gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olurlar.

İngiliz Dilbilimi Kaç Yıldır?

Evet, İngiliz Dilbilimi genellikle 4 yıl sürer ve 8 dönemden oluşur. Bu süre boyunca öğrenciler, İngiliz dilinin yapısal, tarihsel ve sosyal yönlerini inceleyerek dilbilimsel bir temel oluştururlar. Program genellikle dilbilimi, edebiyatı, dil edinimi, dil tarihi, dil felsefesi ve dilin kullanımı gibi konuları kapsar. Ayrıca, dilbilimsel araştırma yöntemleri ve uygulamalı dilbilim gibi alanlarda da eğitim alabilirler. Mezunlar, dilbilimciler, dil öğretmenleri, çevirmenler, dil terapistleri ve editörler gibi çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabilirler.

İngiliz Dilbilimi Bölümü Eğitim Süreci Nasıldır?

İngiliz Dilbilimi bölümü, dilin yapısını, işleyişini, tarihini ve kültürel bağlamını inceleyen bir akademik alandır. Eğitim süreci genellikle dilbilim, edebiyat, kültürel çalışmalar ve dil öğretimi gibi çeşitli disiplinleri kapsar. Öğrenciler, dilbilimde temel kavramlarla başlayarak, dilin farklı yönlerini, sesbilim, morfoloji, sözdizimi, anlambilim ve pragmatik gibi alt alanlarda derinlemesine öğrenirler. Ayrıca, edebiyat dersleri sayesinde İngiliz edebiyatının farklı dönemlerini, yazarlarını ve eserlerini incelerler. Kültürel çalışmalar, öğrencilere dilin kültürel bağlamını anlamalarına ve dilin toplumsal etkileşimlerini değerlendirmelerine olanak tanır. Dil öğretimi dersleri, öğrencilere dil öğretim metodolojilerini ve dil öğretim materyallerini hazırlama becerilerini kazandırır. Pratik uygulamalar, dil laboratuvarları, stajlar ve yurtdışı deneyimler, öğrencilerin dilbilimsel ve kültürel becerilerini geliştirmelerine ve gerçek dünya deneyimi kazanmalarına yardımcı olur. Mezuniyet sonrasında, öğrenciler genellikle dilbilimi, dil öğretimi, çeviri, editörlük, kültürel danışmanlık ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlarda kariyer fırsatları ararlar. İngiliz Dilbilimi bölümü, öğrencilere dilin derinliklerine inme ve çeşitli kariyer yollarında başarılı olma fırsatı sunar.

İngiliz Dilbilimi bölümünü kazanmak istiyorsanız Rehberim Sensin’in uzman ekibinden destek alabilirsiniz.

Nasıl İlerlediğimizi Biliyorsun
Hedefin İçin Hadi Başlayalım!

Danışmanlık Al

İngiliz Dilbilimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralama Tablosu

Aşağıda, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanan 2024 yılı İngiliz Dilbilimi bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır:

Üniversite Bölüm Şehir Üniv Türü Ücret/Burs Öğretim Türü Kontenjan
2023
2022
2021
2020
Yerleşen
2023
2022
2021
2020
Başarı Sırası
2023
2022
2021
2020
Taban Puan (0.12)
2023
2022
2021
2020
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)(4 Yıllık)
Ankara Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
62+2
60+2
60+2
63
64
62
62
7.541
8.301
8.959
8.810
465,13275
456,01935
415,98561
429,89962
Mersin Üniversitesi
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngiliz Dilbilimi
(İngilizce)(4 Yıllık)
Mersin Devlet Ücretsiz Örgün 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
62
62
62
62
32.473
31.756
30.802
25.100
390,10631
377,93998
339,44340
366,62996

İngiliz Dilbilimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu dersler, dilin çeşitli yönlerini ve işlevlerini kapsayan geniş bir dilbilim yelpazesini içerir. Dünya dilleri dersi dil çeşitliliğini incelerken, dil ve iletişim dersi dilin iletişim süreçlerindeki rolünü vurgular. Anlambilim, dilin anlamını ve kullanımını inceleyerek yapısal özelliklerini analiz ederken, bilgisayar teknolojileri dilbilimdeki teknolojik uygulamaları ele alır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi Türkiye'nin modernleşme sürecini ele alırken, biçimbilim dilin yapısal özelliklerini inceler. Bilişsel dilbilim ve beyindilbilim dilin zihinsel süreçlerle ilişkisini araştırırken, biçembilim sesbilim ve fonoloji alanında çalışır. Çeviri eleştirisi metinler arası aktarımı analiz ederken, dil bilim felsefesi dilbilimin temel kavramlarını felsefi bir bakış açısıyla ele alır. Dil bilime giriş dersi ise dilbilimin genel konularını ve disiplinler arası ilişkilerini tanıtırken, edimbilim dilin toplumsal ve kültürel kullanımını inceler.

İngiliz Dilbilimi bölümünün derslerini aşağıda açıkladık:

 • Dünya Dilleri
 • Dil ve İletişim
 • Anlambilim
 • Bilgisayar Teknolojileri
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Biçimbilim
 • Bilişsel Dilbilim
 • Beyindilbilim
 • Biçembilim
 • Çeviri Eleştirisi
 • Dil Bilim Felsefesi
 • Dil Bilime Giriş
 • Edimbilim
 • Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler
 • Göstergebilim
 • Bilim ve Uygarlıklar Tarihi
 • dil bilim tarihi
 • Dil ve Kültür
 • Dil Bilim ve Çeviri
 • Türk Dili

İngiliz Dilbilimi Mezunlarının İş İmkanları Nasıldır?

İngiliz Dilbilimi mezunları, geniş bir iş alanında çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptirler. Dilbilimi eğitimi, mezunlara dilin yapısal, tarihsel ve sosyal yönlerini anlama ve analiz etme becerisi kazandırır. Bu nedenle, mezunlar dilbilimciler, dil öğretmenleri, çevirmenler, dil terapistleri, editörler ve yayıncılar gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Dilbilimciler, dilin yapısını ve işleyişini inceleyerek dilbilimsel araştırmalar yapabilirler. Dil öğretmenleri, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi yapabilirler ve öğretim materyalleri hazırlayabilirler. Çevirmenler, yazılı veya sözlü olarak metinleri bir dilden diğerine çevirebilirler. Dil terapistleri, dil bozuklukları veya iletişim engelleri olan bireylere terapi ve destek sağlayabilirler. Editörler ve yayıncılar, yazılı materyallerin dilbilgisel ve stilistik düzenlemesini yaparak yayınlanmaya hazır hale getirebilirler. İngiliz Dilbilimi mezunları ayrıca uluslararası şirketlerde, medya kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, kültürel kuruluşlarda ve hükümet kurumlarında da çalışma fırsatlarına sahiptirler. Bu çeşitli iş imkanları, İngiliz Dilbilimi mezunlarının geniş bir kariyer yelpazesine sahip olmalarını sağlar.

İngiliz Dilbilimi Maaşı Ne Kadardır?

İngiliz Dilbilimi alanında çalışanların maaşı genellikle pozisyonlarına, deneyimlerine, çalıştıkları sektöre ve bulundukları lokasyona göre değişiklik gösterir. Ancak, genellikle bu alanda çalışan profesyonellerin ortalama maaşı 24.000 TL civarında olabilir. Başlangıç seviyesindeki bir dilbilimcinin maaşı bu rakamın altında olabilirken, deneyim kazandıkça ve kariyerlerinde ilerledikçe bu miktar artabilir. Özellikle büyük şehirlerde veya uluslararası projelerde çalışanlar daha yüksek maaşlar talep edebilirler. Ayrıca, sektördeki talep, firma büyüklüğü ve pozisyonun gerektirdiği beceri ve sorumluluklar gibi faktörler de maaş düzeyini etkileyebilir.

İngiliz Dilbilimi Ne iş Yapar?

İngiliz Dilbilimi mezunları şu işleri yapabilirler:

Dilbilimci: İngiliz dilinin yapısını, tarihini, değişimini ve kullanımını inceleyen uzmanlar olarak dilbilimsel araştırmalar yaparlar.

Dil öğretmeni: İngilizceyi yabancı dil olarak öğretirler, dil becerilerini geliştirirler ve öğretim materyalleri hazırlarlar.

Çevirmen: İngilizce metinleri başka bir dile çevirirler veya başka bir dilden İngilizceye çeviri yaparlar.

Dil terapisti: Dil bozuklukları veya iletişim engelleri olan bireylere terapi ve destek sağlarlar.

Editör: Yazılı metinlerin dilbilgisel ve stilistik düzenlemesini yaparlar, yazım hatalarını düzeltirler ve metinleri yayına hazır hale getirirler.

Yazar: Yazılı materyaller, makaleler, kitaplar veya dilbilimsel araştırma çalışmaları yazabilirler.

Araştırmacı: Dilin kullanımı, edinimi, değişimi veya etkileşimi gibi konularda akademik araştırmalar yaparlar.

Öğrencilerimizin arasına katılmak istiyorsanız bizi ve mantığımızı iyi anlamanızı istiyoruz. Eğer bizi tanıyorsanız buradan başvuru yapabilirsiniz.

Kategoriler